باسلام

احتراما خلاصه اقدامات اجرایی در دو بلوک E10-f11 تا تاریخ 98/8/13 به شرح ذیل جهت استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران رسانده می شود.

لازم بذکراست گزارش کامل اقدامات هر هفته در کانال تعاونی اعلام می گردد.

بلوک E10:
1-ورود ونصب اسکلت پارت جدید
2-اجرای عایق صوتی بین واحدها
3-عملیات سفت کاری وپیرامونی طبقات 3-4-5
4-اجرای قالب بندی نیمه غربی سقف طبقه 4
5-اجرای  قالب بندی نیمه شرقی سقف طبقه 5

بلوک F11:

1-ورود ونصب اسکلت پارت آخر طبقات 20-21
2-اجرای گچ کاری و نصب درب وپنجره طبقه 14-16
3-عملیات سفت کاری ودیوارچینی طبقه17
4-اجرای تاسیسات مکانیکی طبقات 6-7