صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1392 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

گزارش شماره 2

بدینوسلیه گزارش حسابرس و صورتهای مالی(ترازنامه ،صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد)منتهی به 29 اسفند ماه سال 1392 جهت استحضار اعضای محترم تعاونی  مسکن خادمین شهرداری تهران ارائه می شود. (کلیک نمائید)

لازم به ذکر است  اعضای محترم می توانند برای مشاهده نسخه کامل صورت های مالی  به همراه یادداشت های توضیحی به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.(93/10/06)

                                                                                                                                                                   « روابط عمومی»