نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
چهارشنبه
1398
بهمن
2
 

تغییر در سمت مدیریت عاملی تعاونی

پیرو استعفای جناب آقای سید حسین شبیری از سمت مدیر عاملی تعاونی و قبول استعفای ایشان توسط اعضای هیات مدیره ، جناب آقای علیرضا کریمی با رای اعضای هیات مدیره به عنوان سرپرست تعاونی منصوب شدند. بدیهی است رزومه ای از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشان در آینده برای اعضای محترم تعاونی در وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

«روابط عمومی خادمین شهرداری تهران»طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا