گزارش شماره 59 (1394/09/04) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

تغییر در سمت مدیریت عاملی تعاونی

پیرو استعفای جناب آقای سید حسین شبیری از سمت مدیر عاملی تعاونی و قبول استعفای ایشان توسط اعضای هیات مدیره ، جناب آقای علیرضا کریمی با رای اعضای هیات مدیره به عنوان سرپرست تعاونی منصوب شدند. بدیهی است رزومه ای از سوابق اجرایی و مدیریتی ایشان در آینده برای اعضای محترم تعاونی در وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

«روابط عمومی خادمین شهرداری تهران»