مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل


باتوجه  به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  نوبت سوم توسط هیات مدیره انتصابی در مورخ 96/2/25 ،  نتیجه مجمع به استحضار اعضاء محترم تعاونی مسکن رسانده می شود.
دستور جلسه:
1-طرح وتصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون
2-تمدید مدت فعالیت تعاونی
3- تغییر محل قانونی دفتر تعاونی با محل کارگاه به آدرس: شهرداری منطقه 22، وردآورد شمالی ، مروارید شهر، برجهای تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران ، طبق همکف برج اف 11

جلسه مذکور با حضور نماینده اتاق تعاون راس ساعت 14/30 در سالن ایران زمین واقع در پارک شهر برگزار گردید که با رای اعضای حاضر در مجمع دستور جلسه مذکور به تصویب رسید.

انشاالله با کمک وهمکاری اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین بتوانیم قدمی موثر درجهت نیازهای اعضاء محترم برداریم .

 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی-نوبت دوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 10/2/96 و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دومکه از ساعت 16 روز دوشنبه 96/2/25 در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالت نامه رسمی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/بازرسان

 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده-نوبت سوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به عدم حصول نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 10/2/96 و عدم رسمیت مجمع مذکور بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که از ساعت 14 روز دوشنبه 96/2/25 در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالت نامه رسمی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1-طرح و تصویب اساسنامه جدید منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون

2- تمدید مدت فعالیت قانونی

3-تغییر محل قانونی دفتر تعاونی یا محل کارگاه به آدرس:

شهرداری منطقه 22 وردآورد شمالی مروارید شهر برجهای تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران، طبقه همکف، برج اف 11

 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده-نوبت دوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

alt

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 3 از 26