آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم (1395/02/9) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

تعاونی مسکن خادمین شهرداری

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت 16:00 روز سه شنبه 95/02/28 در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالتنامه رسمی حضور به هم رسانند.

دستورات جلسه:

1- تغییر محل قانونی دفتر تعاونی به محل کارگاه به آدرس: منتهاالیه منطقه 22، وردآورد شمالی، برج های تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران، طبقه همکف برج اف 11


هیات مدیره

 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم(1395/02/9) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

احتراما به استحضار می رساند که با توجه به قانون وزارت تعاون در خصوص نشر آگهی مجامع، زمان تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عادی تعاونی (نوبت دوم) ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سالجاری در محل تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد. حضور کلیه اعضاء و سروران با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالتنامه رسمی، موجب امتنان است.


دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان قانونی

2. انتخاب حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394

3. انتخاب بازرس قانونی بر اساس تبصره 1 ماده 34 اساسنامه تعاونی

4. تفویض تصویب آیین نامه مالی، اداری، معاملاتی، بودجه، حقوق و دستمزد به هیأت مدیره

5. تصویب حقوق و دستمزد هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بر اساس آیین نامه وزارت تعاون

6. تصویب قیمت جدید برآوردی ادامه ساخت برج ها F11 و E10

7. تصویب انعقاد الحاقیه قرارداد بر اساس قیمت جدید و زمان اجرا به تفکیک فازهای اجرایی پروژه

8. تصمیم گیری در خصوص سلب امتیاز و اخراج اعضای بدهکار با کسر هزینه ناشی از تأخیر در انجام تعهدات طبق مفاد پیش سند

9. تصویب دریافت وام برای اعضای متقاضی به تفکیک واحد

10. تفویض اختیار به هیأت مدیره در خصوص فروش، تهاتر یا مشارکت در ساخت واحدهای خالی، سلب امتیاز شده و پروژه E10

 
آگهی مجمع عمومی فوق العاده (1395/01/29) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده

تعاونی مسکن خادمین شهرداری

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت 16:00 روز چهارشنبه 95/02/08 در تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز، واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالتنامه رسمی حضور به هم رسانند.

دستورات جلسه:

1- تغییر محل قانونی دفتر تعاونی به محل کارگاه به آدرس: منتهاالیه منطقه 22، وردآورد شمالی، برج های تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران، طبقه همکف برج اف 11


هیات مدیره

 
تغییر زمان جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(1395/01/25) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

احتراما به استحضار می رساند که با توجه به قانون وزارت تعاون در خصوص نشر آگهی مجامع، زمان تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عادی تعاونی به ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ماه سالجاری در محل تالار ایران زمین ساختمان شهرداری مرکز واقع در خیابان بهشت موکول گردید. حضور کلیه اعضاء و سروران با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالتنامه رسمی، موجب امتنان است.

 

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان قانونی

2. انتخاب حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1394

3. انتخاب بازرس قانونی بر اساس تبصره 1 ماده 34 اساسنامه تعاونی

4. تفویض تصویب آیین نامه مالی، اداری، معاملاتی، بودجه، حقوق و دستمزد به هیأت مدیره

5. تصویب حقوق و دستمزد هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بر اساس آیین نامه وزارت تعاون

6. تصویب قیمت جدید برآوردی ادامه ساخت برج ها F11 و E10

7. تصویب انعقاد الحاقیه قرارداد بر اساس قیمت جدید و زمان اجرا به تفکیک فازهای اجرایی پروژه

8. تصمیم گیری در خصوص سلب امتیاز و اخراج اعضای بدهکار با کسر هزینه ناشی از تأخیر در انجام تعهدات طبق مفاد پیش سند

9. تصویب دریافت وام برای اعضای متقاضی به تفکیک واحد

10. تفویض اختیار به هیأت مدیره در خصوص فروش، تهاتر یا مشارکت در ساخت واحدهای خالی، سلب امتیاز شده و پروژه E10

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 8 از 26