آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم)- و برگه وکالت مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی خادمین شهرداری تهران، دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت 16 روز دوشنبه 95/07/26در محل تالار ایران زمین واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه، و یا وکالتنامه رسمی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

بررسی و تصویب عزل هیئت مدیره تعاونی خادمین شهرداری تهران

مقام دعوت کننده: بازرس

alt

نحوه نمایندگی اعضاء (وکالت)


آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی)

مصوب 9/3/1387


طبق ماده نوزده

ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی می‌تواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان]  برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.


مطابق با تبصره 1 ماده 19:

از کلیه اعضای محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند دعوت می شود، تا از تاریخ یکشنبه 25 ام مهر تا یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(بغیر از روزهای تعطیل) برای اعطای وکالت به آدرس حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری، طبقه 5 ام، معاونت نرم افزار،  مراجعه و برگه وکالت را در حضور مقام دعوت کننده یعنی بازرس(آقای دهقان) امضا نمایند، حضور هر دو طرف الزامی است.

alt

 
آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی خادمین شهرداری تهران، دعوت بعمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت 11 روز پنج شنبه 95/07/15در محل تالار ایران زمین واقع در خیابان بهشت برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه، و یا وکالتنامه رسمی حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

بررسی و تصویب عزل هیئت مدیره تعاونی خادمین شهرداری تهران

مقام دعوت کننده: بازرس


alt


 
آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) 1395/04/27 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

آگهی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

تعاونی مسکن خادمین شهرداری

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مذکور که از ساعت 14:00 روز پنج شنبه 95/05/07 در محل اتاق جلسات سایت برج های در دست احداث تعاونی مسکن خادمین شهرداری واقع در تهران، منطقه 22، محدوده وردآوردشمالی، مرواریدشهر، سایت برجهای در دست احداث تعاونی مسکن خادمین برگزار می گردد، با در دست داشتن کارت ملی، اصل شناسنامه و یا وکالتنامه رسمی حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- بررسی و تصویب استعفای اعضای هیات مدیره

alt

 
اخذ گواهی سلامت تاورکرین مالکیتی تعاونی برای نخستین بار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

alt

جهت دیدن عکس در اندازه واقعی اینجا کلیک نمایید

جهت نمایش مستندات اینجا کلیک نمایید

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 5 از 26